DSF4005

Wat we
doen

Kaizer begeleidt u in het volledige bouwproces en garandeert u als algemeen aannemer een zo vlot mogelijk bouwproces. Bouwen is nu eenmaal een intensief gebeuren waarbij zeer uiteenlopende facetten gecontroleerd en aangepakt moeten worden. Er zijn maar al te vaak stevige logistieke, technische, administratieve, juridische,… uitdagingen aan te gaan. Wij staan er op u hierin maximaal te begeleiden en waar mogelijk te ontzorgen zodat deze uitdagingen stuk voor stuk zo vlot mogelijk overwonnen worden. Het moet de bedoeling zijn om nadien tevreden te kunnen terugblikken op het volledige proces tot en met de oplevering.

Joy Joy Pictures 184 WEBRES

Aanneming van duurzame
en ambitieuze projecten

Als u samen met uw architect en adviseurs een project heeft uitgewerkt en een partner zoekt om dit te realiseren dan staan wij als algemeen aannemer klaar voor u. We nemen het dossier door en na de nodige feedback en afspraken gaan we graag aan de slag om het project vorm te geven en sleutel op de deur af te leveren. Kaizer bouwt zeker en vast uw gebouw ontworpen in de gekende traditionele bouwmaterialen maar daarnaast kunnen we met onze expertise een meerwaarde bieden voor het realiseren van uw bouwproject wanneer we mogen bouwen in hout en duurzame bouwmaterialen. Een blik in onze referenties steekt onze voorliefde voor een ruwbouw in Cross Laminated Timber (CLT) alvast niet weg.

Budget en timing zijn belangrijk

Een geslaagd project is naast een zeer kwalitatief eindresultaat ook voor ons een project waar het budget gerespecteerd kan worden. Omwille van de complexiteit van het bouwen zijn wij ervan overtuigd dat we onze klanten en partners nog meer kunnen helpen wanneer we zo snel als mogelijk in het proces worden betrokken. Eerlijkheid, open dialoog en constructieve overlegmomenten helpen ons om binnen een zo kort mogelijke periode meteen tot een globaal uitgewerkt dossier te komen dat binnen het voorziene budget gerealiseerd kan worden.

Kaizer gelooft sterk in het Lean-principe waarbij er continu gestreefd wordt om faalkosten bij zowel de klant als de aannemer tijdens het bouwproces te vermijden. Dit gaat niet enkel om faalkosten tijdens de uitvoering, maar ook faalkosten tijdens het ontwerpproces. Een goede voorbereiding, BIM en het werken in bouwteam met klant en ontwerpers dragen bij tot het vermijden van deze faalkosten.

Uw bouwteampartner

Kaizer is een grote voorstander van een bouwteam-samenwerking waarbij de dialoog tussen bouwheer, architect, adviseurs en aannemer reeds tijdens de ontwerpfase wordt opgestart. Te vaak merken we immers dat het ontwerp niet werd afgestemd op het bouwbudget met een lange zoektocht naar optimalisaties en vertragingen tot gevolg.

Als bouwbedrijf bieden wij de klant de mogelijkheid om ons als single point of contact te gebruiken waarbij wij zowel de bouw van het project alsook de coördinatie tussen de verschillende (ontwerp-)partijen op ons nemen en de wensen van de klant omzetten in een buitengewoon project.

DSF4147

Bouwen aan duurzaamheid

Bouwen in zijn ruimste zin kan op vele manieren duurzaam worden aangepakt. Een toekomstig laag energieverbruik nastreven is een zaak, maar ook de keuze in de gebruikte materialen kan een grote invloed hebben op de duurzaamheid van uw project. Het gebruik van duurzame materialen en een duurzame projectaanpak zijn belangrijke stappen die genomen moeten worden en een absolute noodzaak om echt vooruitgang te maken op dit vlak.

Kaizer is ervan overtuigd dat de aannemer actief mee moet denken en voldoende ondersteuning dient te bieden in het toepassen van de juiste materialen, technieken en uitvoeringsmethoden. Dit komt ook in een latere sloopfase opnieuw aan bod als een zeer essentieel element.

Als aannemer helpen wij graag mee aan een duurzaam bouwproces waarbij er gestreefd kan worden naar het totale duurzame karakter van het project. Enkel dit kan er immers voor zorgen dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mens en milieu.